دکتر سها

اکبر محمودی: دفاع از پایان‌نامه «بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن»
از پایان‌نامه «بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد، دفاع شد
دکتر اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شبهات اسلامی: انتشار چندین کتاب درباره پاسخ به شبهات دکتر سها
تا کنون چندین کتاب در زمینه پاسخ به کتاب «نقد قرآن» نوشته «دکتر سها»، چاپ و منتشر شده است
اکبر محمودی: انتشار کتاب دفاع از قرآن در رد کتاب نقد قرآن
کتاب «دفاع از قرآن در رد کتاب "نقد قرآن"» توسط آقای محمد باقر حیدری نسب در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، چاپ و منتشر شده است.
اکبر محمودی: توحید، قیامت، احکام، عبادات
در جوامع بشری، به جامعه‌ای بر نخواهیم خورد که دارای اعتقادات و باورهایی نبوده باشند. در حقیقت یک سری باورها و رسوم خاصّی داشته‌اند و تابع قوانینی نیز بوده‌اند. بنابراین اعرب جاهلی نیز از این پدیده مستثنی نبوده‌اند، «دکتر سها» کوشیده است که مصدر و منبع آ
اکبر محمودی: دفاع از پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به برخی اشکالات ادبی در قرآن (بر اساس کتاب دکتر سها)»
پایان‌نامه «نقد شبهات ناظر به برخی اشکالات ادبی در قرآن (بر اساس کتاب دکتر سها)» توسط خانم فرهادیان دفاع شد.
اکبر محمودی: پایان‌نامه‌های دفاع شده درباره بررسی کتاب‌های دکتر سها
پایان‌نامه‌های دفاع شده در زمینه بررسی و پاسخ شبهات دکتر سها
ىكتر اکبر محمودی: ستاد بین المللی پاسخ به شبهات و سؤالات اسلامی: نگارش بییش از 40 پایان‌نامه در رابطه با پاسخ به شبهات دکتر سها
نگارش بیش از 40 پایان‌نامه در ارتباط با پاسخ به شبهات دکتر سها
آغاز فعالیت گروه پاسخ‌ به شبهات کتاب نقد قرآن
گروه پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن، شروع به کار کرد.