تناقضات ادعایی در قرآن

تعداد روزهای عذاب قوم عاد چند بوده است
چرا در داستان عذاب قوم عاد، در آیه «إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيهْمْ رِيحًا صَرْصَرًا فىِ يَوْمِ نحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ» (قمر: 54/ 19) مدّت عذاب آنها یک روز بوده ­است، امّا در آیه «فَأَرْسَلْنَا عَلَيهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فىِ أَيَّامٍ نحِّسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذ
خداوند بر روی عرش قرار دارد یا در همه جا هست؟
آیا خدا بر روی عرش قرار دارد؟ آیا خداوند در همه جا وجود دارد؟ آیا بین آیات قرآن در مورد عرش خداوند تناقض وجود دارد؟
آیا ـ با توجه به آیه «وَاللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ» ـ مشرکان در قیامت شرکشان را کتمان و تکذیب می‌کنند؟
آیا ـ با توجه به آیه «وَاللَّهِ رَبِّنا ما كُنَّا مُشْرِكِينَ» ـ مشرکان در قیامت شرکشان را کتمان و تکذیب می‌کنند؟ (سها، نقد قرآن، 793)