نقد و بررسی شبهات پیرامون عدالت، آزادی و پیشرفت در آیات قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن دکتر سها

نقد و بررسی شبهات پیرامون عدالت، آزادی و پیشرفت در آیات قرآن با رویکرد پاسخ به شبهات کتاب نقد
استاد راهنما: 
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
وضعیت: 
تاریخ دفاع: 

با توجه به احساس ضرورت برای دفاع از حریم نورانی قرآن کریم و پاسخگویی به شبهاتی که بر محور این کتاب آسمانی شکل گرفته، موضوع پایان نامه انتخاب شد، تا ضمن ارائه تحقیقی علمی – پژوهشی، موضوعی کاربردی که مورد نیاز امروز جامعه دینی باشد نیز به سامان برسد. هدف این جستار، شناسائی و بررسی اشکالات و ایراداتی است که از سوی مستشکلان  در ذهن و قلب جوانان ما ایجاد شبهه می کند، می باشد. پس از پرداختن به تعاریف و کلیات (فصل اول) شبهات مطروحه در سه فصل جداگانه، بیان و نقد و بررسی شده و به آنها پاسخ داده شده است. در فصل دوم، شبهاتی آورده شده که پیرامون مسأله موانع عدالت می باشد و سپس به هریک از شبهات پاسخی مقتضی و لازم داده شده است و آن شبهات عبارتند از:

1- وجود نظام طبقاتی در قرآن

2- امر به تقدیرگرائی در قرآن

3- سلب حق حکومت مسلمانان بر خودشان.

در فصل سوم، شبهاتی آورده شده که پیرامون مسئله موانع آزادی می باشد و سپس به هریک از شبهات پاسخی مقتضی و لازم داده شده است و آن شبهات عبارتند از:

1- نفی آزادی عقیده

2- ممنوعیت نقد احکام و معارف دین.

در فصل چهارم، شبهاتی آورده شده که پیرامون موانع پیشرفت می باشد و سپس به هریک از شبهات پاسخی مقتضی و لازم داده شده است و آن شبهات عبارتند از:

1- بی ارزش بودن دنیا

2- عدم توجه اسلام به علوم تجربی

3- خارج کردن زنان از عرصه اجتماع.

لطفا برای نظر دادن ابتدا وارد شوید یا اگر حساب کاربری ندارید به راحتی ثبت نام کنید.