بررسی و پاسخ به شبهات تعارض در آیات قرآن (در خصوص آیات مربوط به خداشناسی)

بررسی و پاسخ به شبهات تعارض در آیات قرآن (در خصوص آیات مربوط به خداشناسی)
نویسنده: 
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
وضعیت: 

این پایان نامه از مهر ماه سال 1395 آغاز شده است و هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

لطفا برای نظر دادن ابتدا وارد شوید یا اگر حساب کاربری ندارید به راحتی ثبت نام کنید.