نقد شبهات اقتصادی با تأکید بر شبهات نقد قرآن سها

نقد شبهات اقتصادی با تأکید بر شبهات نقد قرآن سها
نویسنده: 
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 
مقطع: 
دکتری / سطح چهار
وضعیت: 

این پایان نامه از شهریور ماه سال 1396 آغاز شده است و هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

لطفا برای نظر دادن ابتدا وارد شوید یا اگر حساب کاربری ندارید به راحتی ثبت نام کنید.