کتاب‌های منتشر شده درباره پاسخ به کتاب نقد قرآن "دکتر سها"

تا کنون چندین کتاب در زمینه نقد، بررسی و پاسخ به شبهات کتاب «نقد قرآن» نوشته «دکتر سها» به نگارش در آمده و چاپ و منتشر شده است.

برخی از این کتاب‌ها عبارتند از:

1ـ کتاب «بررسی مبانی کتاب "نقد قرآن"» که از سوی «دکتر محمد علی رضایی‌ اصفهانی» برای مرکز پژوهشی قرآن کریم المهدی (عجل الله تعالی فی فرجه) نوشته شده و توسط انتشارات پژوهش‌های تفسیر و علوم قرآن‏ در شهر قم در سال ۱۳۹۵ شمسی، چاپ و منتشر شده است.

2ـ کتاب «پاسخ به شبهات قرآن: نقد دکتر سها» که توسط «دکتر محمد علی رضایی‌ اصفهانی» و با تنظیم و نظارت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نوشته شده و توسط دفتر نشر معارف‏ (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها) در شهر قم، در سال ۱۳۹۵ شمسی، در ‏ ۱۸۴ صفحه، چاپ و منتشر شده است.

3ـ کتاب «پاسخ به نقد قرآن: مجموعه مقالات و مناظرات دینی» که نوشته «احمد عابدینی» است و توسط انتشارات اشکذر‏ در شهر قم، در سال ۱۳۹۶ شمسی، در ‏ ۲۰۰ صفحه، چاپ و منتشر شده است. 

4ـ کتاب «دفاع از قرآن در رد کتاب "نقد قرآن": (نقد بررسی فصل اول و دوم)» که از سوی «محمد باقر حیدری‌ نسب» و به سفارش نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی زنجان، نوشته شده و توسط انتشارات فرشتگان فردا‏ در شهر قم، در سال  ۱۳۹۵ شمسی، در ‏ ۳۲۴ صفحه، چاپ و منتشر شده است. 

5ـ کتاب «نقد کتاب "نقد قرآن"» که توسط «حضرت آیت الله علوی سرشکی»، نوشته شده است.

6ـ کتاب «توطئه جدید، (نقد آیت الله مکارم شیرازی بر کتاب نقد قرآن دکتر سُها)» که توسط دفتر ایشان در شهر قم، چاپ و منتشر شده است.

7ـ کتاب «کشف نیرنگ و رد بهتان در پاسخ به نقد قرآن» که در سال 1396 شمسی، توسط گروه عبادالرحمن از برادران اهل سنت، تدوین و تهیه شده است. 

8- کتاب «خطاهای فراوان در کتاب نقد قرآن» در سال 1396 شمسی توسط «عباس هنرمند» در 133 صفحه، منتشر شده است.