بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن

بررسی شبهات ناظر به احکام قضایی قرآن با تأکید بر کتاب نقد قرآن
نویسنده: 
استاد راهنما: 
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
وضعیت: 
تاریخ دفاع: 

احکام قضایی به احکامی گفته می شود که پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) برای حل و فصل دعاوی و خصومت ها در منصب قضاوت صادر نموده اند. همه این احکام عادلانه و بر اساس مصالح بندگان صادر شده است. مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که برخی از معاندان شبهاتی را مطرح نمودند تا عادلانه بودن احکام قضایی را اثبات کنند. در جامعه امروز نیز شبهات فراوانی از این دست، عنوان شده و باورهای ایمانی افراد توسط مخالفان دین اسلام مورد هجمه قرار گرفته است. بنابراین به منظور دفاع از ساحت مقدس ربوی و تاکید منویات مقام معظم رهبری نسبت به تحکیم ارزش های اعتقادی و رفع شبهات، ضرورت پرداختن به این بحث پیش از پیش احساس می شود. این تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی وعلمی نگاشته شده و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برادری از کتاب ها و یا استفاده از نرم افزارهای مختلف صورت گرفته است. در نهایت از شبهات مطرح شده، این نتایج حاصل شد که ظلمی در حق زن و یا مرد صورت نگرفته و مسئله تقسیم ارث عادلانه و بر اساس مصلحت است، یا بررسی شبهات زنا، قذف، دزدی، شراب خواری و ارتداد مشخص شد که مجازت های اسلامی عادلانه و متناسب با جرم می باشد؛ همچنین روشن شد که اسلام اجازه کوچک ترین جرمی در حق بردگان، زنان و کودکان نداده است وبرای آن ها حقوقی عادلانه مانند سایر انسانها قائل شده است. بنابراین شبهات معاندان بی پایه و بی اساس و از روی بی اطلاعی از دین مقدس اسلام می باشد.

لطفا برای نظر دادن ابتدا وارد شوید یا اگر حساب کاربری ندارید به راحتی ثبت نام کنید.