پایان‌نامه‌های مرتبط با بررسی کتاب نقد قرآن دکتر سها

پایان‌نامه‌های مرتبط با بررسی کتاب نقد قرآن دکتر سها

پایان‌نامه‌های مرتبط با کتاب نقد قرآن

با عنایت به انتشار گسترده کتاب نقد قرآن دکتر سها در فضای مجازی و ضرورت پاسخگویی به شبهات طرح شده در این کتاب، پایان‌نامه‌های برای بررسی شبهات و پاسخ به شبهات این کتاب در حال نگارش است که از آن جمله موارد زیر قابل ذکر است.

1ـ «زهد پیامبراکرم (صلی الله علیه و آله) با تأکید بر نقد شبهات تأمین جنسی (بررسی فصل هفتم کتاب نقد قرآن دکتر سها)» در مقطع دکترا از دانشگاه معارف اسلامی قم، از سوی آقای اباذر جعفری که از بهار 1394 ش شروع شده است.

2ـ «نقد شبهات معاصر در مورد علوم طبیعی در قرآن (بررسی فصل دوم کتاب نقد قرآن دکتر سها» در مقطع سطح چهار حوزه علمیه قم، از سوی آقای یوسف جمالی که از سال 1393 ش شروع شده است.

3ـ «مقام و منزلت انسان در قرآن با تأکید بر نقد شبهات جدید (بررسی فصل نهم کتاب نقد قرآن)» در مقطع دکترا از دانشکده اصول دین شعبه تهران، از سوی خانم اکرم منتظری

4ـ «مقام و شخصیت پیامبر (صلی الله علیه و آله) در قرآن کریم با تأکید بر شبهات جدید» در مقطع دکترا از دانشکده اصول دین شعبه تهران، از سوی خانم طیبه صداقت

5ـ «شبهات نجومی قرآن با تأکید بر پاسخ به کتاب نقد قرآن» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه معارف اسلامی قم، از سوی خانم راحیل قربانی

6ـ «ازدواج‌های پیامبر (صلی الله علیه و آله) در قرآن با پاسخ‌گویی به شبهات جدید (شبهات مستشرقان و کتاب نقد قرآن)» در مقطع دکترا از مدرسه عالی قرآن و حدیث جامعة المصطفی العالمیه (مدرسه امام خمینی) در قم، از سوی آقای محمد حسین اکرمی که در سال 1395 ش شروع شده است.

7ـ «برسی شبهات انتساب ظلم به خداوند در قرآن کریم» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تفسیر و معارف قرآن کریم در قم از سوی خانم سمانه تمیزی که در سال 1395 ش شروع شده است.

8ـ «آثار تربیتی تعهدات اخروی با رویکرد پاسخ به کتاب نقد قرآن دکتر سها» در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده اصول دین در قم از سوی آقای محمد حسن طوسی که از سال 1395 ش شروع شده است.

9ـ «نقد شبهات معاصر در مورد آزادی، عقیده و بیان در قرآن (بررسی فصول 6 و 10 و 14 و 15 و 16 و 17 کتاب نقد قرآن: دکتر سها) در مقطع دکترا از دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان (اصفهان) از سوی آقای سید ایوب نجیبی که از سال 1395 ش شروع شده است.

10ـ «تحلیل انتقادی نظریه اسطوره انگاری داستان‌های قرآن» در مقطع دکترا از دانشکده اصول دین از سوی خانم فاطمه تقویان که از سال 1394 ش شروع شده است.  

و ...

 

در صورتی که شما نیز از پایان‌نامه یا اثری در پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن، اطلاع دارید، از طریق فرم ارتباط با ما اطلاع رسانی فرمایید.

با تشکر.

 

 

لطفا برای نظر دادن ابتدا وارد شوید یا اگر حساب کاربری ندارید به راحتی ثبت نام کنید.