پاسخ به شبهات مربوط به پیشرفت و آزادی در قرآن

پاسخ به شبهات مربوط به پیشرفت و آزادی در قرآن
نویسنده: 
استاد راهنما: 
مقطع: 
دکتری / سطح چهار
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

رساله حاضر درصدد پاسخگویی به اهمّ شبهاتی است که دکترسها درزمینه پیشرفت و آزادی در قرآن، مطرح کرده است. بدین منظور، رساله به فراخور موضوع «پاسخ به شبهات مربوط به پیشرفت و آزادی در قرآن» به بررسی ده شبهه از شبهات مربوط به پیشرفت و آزادی بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای پرداخته و با استناد به آیات قرآن و احادیث معصومین: از منابع معتبر پاسخ می‌دهد. برای پرهیز از اطاله کلام به چند مورد از نتایج این تحقیق به‌اختصار اشاره می‌گردد:
1-دین عامل پیشرفت و سبب تأمین سعادت دنیوی و اخروی انسان است، و آنچه درزمینه عقب‌ماندگی مسلمانان به دین نسبت داده می‌شود معلول عوامل دیگری ازجمله رهبران دینی ناشایسته و انحراف از مسیر اسلام است.
2-ادعاها و پیش‌فرض‌های منتقدین در مورد رویکرد قرآن و پیامبر اسلام(ص) به علوم تجربی نادرست و با آیات و احادیث سازگار نیست. قرآن به علوم تجربی رویکرد مثبت دارد و با اشارات علمی متعدد حسّ کنجکاوی بشر را در مورد طبیعت برمی‌انگیزد.
3- دعوت قرآن به تفکر، تعقل، تعلم و خردورزی نشان از اهمیت دادن این کتاب الهی به علم، مخصوصاً علم ارزشمند دارد.
4-اسلام به تحقیق و مطالعه و انتخاب آگاهانه و از روی بصیرت ارج فراوان می‌نهد و بر همین اساس اصول دین اسلام تحقیقی است نه تقلیدی، و نمی‌توان کسی را قبل از مطالعه به دستاوردی معین تکلیف کرد.
5- قرآن یکی از اهداف بعثت پیامبر گرامی(ص)را تحقق آزادی بیان کرده و می‌فرماید:(وَ یضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اْلأَغْلالَ الَّتی کانَتْ عَلَیهِمْ): و از [دوش] آنان قیدوبندهایی را که بر ایشان بوده است، برمی‌دارد.

 

وضعیت: 
موضوعات : 
تاریخ دفاع: