نقد شبهات ناظر به آموزه‌های سیاسی و حکومتی قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص)

نقد شبهات ناظر به آموزه‌های سیاسی و حکومتی قرآن و سنت پیامبر اکرم(ص)
استاد راهنما: 
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
وضعیت: 
تاریخ دفاع: 

در قرآن کریم از مباحث و موضوعات مختلفی بحث شده که نشان از گستردگی و عمق والای معارف آن است، در حالی که مخالفان اسلام می‌خواهند با وارد کردن شبهه به اذهان مردم، در ابعاد مختلف دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با اسلام مبارزه کنند. از جمله شبهات وارد شده توسط اینان شبهات ناظر بر عدم وجود مدیریت سیاسی پیامبر(ص)، جاه طلب و قدرت طلب بودن پیامبر(ص)،گسترش اسلام با شمشیر، عدم وجود آزادی‌های سیاسی در اسلام و مصلحت گرایی سیاسی پیامبر(ص) است. و در نهایت شبهه پردازان با طرح شبهاتی از این دست تلاش کرده اند آموزه‌های سیاسی قرآن و سنت را زیر سوال ببرند به این صورت که با عبارات و قلم فرسایی‌های فراوان تلاش کرده‌اند تا دین را فاقد جنبه سیاسی و اسلام را دینی مستبد معرفی کنند. در این پژوهش شبهات وارد به سیاست و حکومت در قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم(ص) را در راستای دفاع از دین پاسخ گفته و بر اساس ادله (قرآنی، روایی، تاریخی و عقلی) به رفع شبهات پرداخته و بیان داشته‌ایم که خداوند در قرآن بارها استبداد را نهی کرده و به بشر آزادی‌های مختلفی زیر لوای اسلام داده است. و همچنین بشر را در حکومتی الهی- مردمی به سمت سعادت و رشد و تعالی، راهبری کرده است. پیامبر اکرم(ص) نیز پس از مبعوث شدن به پیامبری، بر اساس آیات الهی و برای اجرا نمودن قوانین وضع شده از جانب پروردگار، در صدد تشکیل حکومت برآمد و در راستای تحقق آرمان‌های اصیل حکومت اسلامی از تمامی امکانات و فرصت‌ها استفاده نمود و شیوه‌ای متفاوت از حکمرانان جوامع بشری آن دوره را برگزید. و در نهایت ثابت گردیده که قرآن وسنت پیامبر(ص) ، در بردارنده قوانین و آموزه‌های سیاسی و حکومتی الهی است، که از هرگونه استبداد و بی‌عدالتی دور است.

 

لطفا برای نظر دادن ابتدا وارد شوید یا اگر حساب کاربری ندارید به راحتی ثبت نام کنید.