شواهد و ادله قرانی نبوت پیامبر(ص) با رویکرد نقد شبهات(وارده در فصل ششم)کتاب نقد قران دکتر سها

شواهد و ادله قرانی نبوت پیامبر(ص) با رویکرد نقد شبهات(وارده در فصل ششم)کتاب نقد قران دکتر سها
نویسنده: 
استاد راهنما: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

یکی از عقاید اصلی مسلمانان اعتقاد به نبوت رسول گرامی اسلام حضرت محمد (ص) است. آیات متعددی در قرآن کریم پیرامون مسئله نبوت پیامبر وارد شده است و قران در موارد متعددی به هدف و ضرورت نبوت اشاره کرده است. به عنوان مثال:«و لقد بعثنا فی کل امه رسولاً ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت...» نحل /36 قران در جهت اثبات نبوت پیامبر ادله و شواهدی را بیان می کند مانند معجزه(شق القمر،معراج و...) تصدیق و خبر دادن پیامبران قبلی(تصدیق حضرت عیسی)،امی بودن پیامبر و... در کتاب نقد قران دکتر سها ( فصل ششم) شبهاتی درباره نبوت پیامبر وارد شده است که تا کنون نقد نشده است.این کتاب مطرح می کند که پیامبر بدون ارائه معجزه و بدون ارائه دلائل علمی و عقلی ادعای پیامبری کرده است و نبوت ایشان را رد می کند. این شبهات به صورت خلاصه و کلی به شرح زیر می باشد:
1 -عدم ارائه معجزه از سوی پیامبر در جهت اثبات نبوت
2-انکار معجزات پیامبر مانند انکار شق القمر
3-انکار قران به عنوان معجزه پیامبر
4-عدم ارائه دلائل معتبر توسط قران در زمینه اثبات نبوت پیامبر
قران کریم از چهارده قرن پیش که نازل شد و به عنوان معجزه جاوید پیامبر اسلام معرفی شد، همواره با مخالفت ها و شبهات دشمنان اسلام روبه رو بوده است به ویژه در دهه اخیر دشمنی ها فزونی گرفته و سیل شبهات قرانی از طریق شبکه های اجتماعی و محیط های مجازی سرازیر شده است این شبهات با هدف ایجاد بدبینی نسبت به اسلام و قران و مخدوش کردن چهره واقعی اسلام ودر نهایت تضعیف و سست کردن عقاید صورت می گیرد.فلذا،ضرورت ایجاب می کند که محققان و مدافعان اسلام با استدلالهای عقلی و نقلی به نقد و پاسخگویی این شبهات بپردازند. باتوجه به پخش گسترده فایل کتاب نقد قران در محیط مجازی و اخیراً تبلیغ آن در کوچه و بازار،محقق در این تحقیق در صدد است به صورت مبسوط و با ادله نقلی(قران) و با تکیه بر تفاسیر المیزان،مجمع البیان و تسنیم به چهار دسته شبهه یادشده در کتاب نقد قران دکتر سها پاسخگو باشد.تا بتواند شناخت افراد را نسبت به آموزه های قرانی بالا ببرد و از حریم قران و پیامبر اکرم (ص) به سهم بضاعت اندک خویش دفاع کند.

 

وضعیت: 
موضوعات : 
تاریخ دفاع: