شبهات نجومی قرآن با تأکید بر پاسخ به کتاب نقد قرآن

شبهات نجومی قرآن با تأکید بر پاسخ به کتاب نقد قرآن
نویسنده: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

این پایان نامه از  سال 1395 آغاز شده است و هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت: