بررسی شبهات قابل فهم‌ بودن قرآن با تکیه برکتاب نقد قرآن

بررسی شبهات قابل فهم‌بودن قرآن باتکیه برکتاب نقد قرآن
نویسنده: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

این پایان نامه از بهمن ماه سال 1395 آغاز شده است و هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت: 
موضوعات :