چرا مسلمانان معتقدند که قرآن كريم از تحريف، مصون است؟

چرا مسلمانان معتقدند که قرآن كريم از تحريف، مصون است؟
پاسخ اجمالی: 
تحریف در قرآن دارای اقسامی است که هيچ يك از اين اقسام، در ساحت قرآن كريم راه ندارد. اساساً تحريف كتاب آسمانى، بدين معنا است كه اين تغييرات به گونه‌‏اى انجام پذيرد كه ديگر كلام الهى، به درستى شناخته نشود و از دسترس بشر خارج گردد و يا چيزى به عنوان كلام خدا شناخته شود كه سخن او نيست. مصونيت قرآن از تحريف، به معناى «ماندگارى» متن اصلى قرآن و آشنايى با آن در ميان مردم است؛ به گونه‌‏اى كه هيچ‌‏گاه مسلمانان و ديگر جوامع بشرى، از شناخت و دسترسى به متن اصلى آن محروم نشده و كلام خدا را از غير آن با وضوح و آشنايى كامل تميز خواهند داد. اين به معناى آن نيست كه بدخواهان از تغيير و تصرف در الفاظ قرآن، به هر شكلى ناتوان‌‏اند؛ بلكه خيانت بدخواهان به نتيجه نمى‏‌رسد و براى مسلمانان شناخته شده و خنثى است.

شبهه:

چرا مسلمانان معتقدند که قرآن كريم از تحريف، مصون است؟

پاسخ تفصیلی:

تحريف در لغت از ريشه «حرف» به معناى كناره، جانب و اطراف يك چيز گرفته شده و تحريف چيزى، كنار زدن و كج كردن آن از جايگاه اصلى خود و به سوى ديگر بردن است. (محمد هادى معرفت، 1376: ص 19.) تحريف در اصطلاح قرآن‏‌شناسى داراى اقسامى است از جمله:

1. تحريف با تعويض كلمات؛ يعنى، برداشتن كلمه‌‏اى و جايگزين كردن آن با كلمه‌‏اى ديگر؛

2. تحريف به زياده؛ يعنى، افزودن كلمه يا جمله‌‏اى به آيات قرآن؛

3. تحريف به نقيصه؛ يعنى، ساقط كردن كلماتى از قرآن و يا اعتقاد به اينكه كلمه، آيه يا سوره‌‏اى از قرآن كريم ساقط شده است.

ديگر اقسام آن عبارت است از: 1. تحريف معنوى، 2. تحريف موضعى، 3. تحريف در قرائت، 4. تحريف در لهجه و گويش (همان، صص 26 - 22.)

هيچ يك از اين اقسام، در ساحت قرآن كريم راه ندارد. اساساً تحريف كتاب آسمانى، بدين معنا است كه اين تغييرات به گونه‌‏اى انجام پذيرد كه ديگر كلام الهى، به درستى شناخته نشود و از دسترس بشر خارج گردد و يا چيزى به عنوان كلام خدا شناخته شود كه سخن او نيست. مصونيت قرآن از تحريف، به معناى «ماندگارى» متن اصلى قرآن و آشنايى با آن در ميان مردم است؛ به گونه‌‏اى كه هيچ‌‏گاه مسلمانان و ديگر جوامع بشرى، از شناخت و دسترسى به متن اصلى آن محروم نشده و كلام خدا را از غير آن با وضوح و آشنايى كامل تميز خواهند داد. اين به معناى آن نيست كه بدخواهان از تغيير و تصرف در الفاظ قرآن، به هر شكلى ناتوان‌‏اند؛ بلكه خيانت بدخواهان به نتيجه نمى‏‌رسد و براى مسلمانان شناخته شده و خنثى است.

تحريف قرآن در اينترنت نيز از اين قاعده مستثنا نيست و خيانت آنان، براى عموم آشكار مى‌‏شود و هيچ‏‌گاه نمى‌‏توانند با اين گونه ترفندها، متن اصلى قرآن را تغيير دهند. به طور كلى در رابطه با تحريف ناپذيرى قرآن، دلايل متعددى اقامه شده است كه از جمله آنها «گواهى تاريخ» است. پژوهش‌‏هاى تاريخى و مقايسه بين قرآن‌‏هاى موجود و قرآن‏‌هاى صدر اسلام، نشان مى‏‌دهد كه حتى يك كلمه از اين كتاب الهى، كم يا زياد نشده است. اينجا به بيان بخشى از آنها به طور اختصار اكتفا مى‌‏كنيم:

1. برهان حكمت

خداوند آخرين كتاب آسمانى خود را به نام قرآن، براى هدايت بشر فرستاده است. خداوند ديگر نه كتابى مى‌‏فرستد و نه پيامبرى؛ بنابراين قرآن اولين و آخرين منبع هدايت بشر تلقى مى‌‏شود. تحريف چنين كتابى برابر با عدم حفظ خداوند و مساوى با گمراهى بشر است و اين با حميد و حكيم بودن خداوند سازگار نيست؛ بنابراين خداوند خود به مقتضاى حكيم بودنش اين كتاب را حفظ مى‏‌كند. (مصباح یزدی، قرآن شناسی، ج 1، ص 216.)

2. برهان اعجاز

 اين دليل به تعبير علامه طباطبايى (سيد محمد حسين طباطبايى، قرآن در اسلام، ص 117.) بهترين و متقن‌­ترين دليل براى صيانت قرآن در زمان كنونى به شمار مى‌‏رود. تقريرش اين است كه همان وجوه اعجازى كه براى قرآن زمان رسول‏‌اللَّه وجود داشت (مثل تحدى، فصاحت و بلاغت و زيبايى الفاظ آن، روحانى و معنوى بودن آن، هدايت انسان به سوى حق، صدق مطلق مطالب آن و بالاخره خيلى از اوصاف ديگر) بر همين قرآن كنونى منطبق و يافت مى‏‌شود. بى‏‌ترديد در صورتى كه بين اين فاصله زمانى كمترين نقصان و يا اضافه‏‌اى در آن به وقوع مى‌‏پيوست، به طور يقين ديگر از آن اوصاف خبرى نمى‏‌ماند و حال آنكه همه آنها در قرآن كنونى باز هم يافت مى‏‌شود.

3. برهان خاتميت

 قرآن از طرفى، در چندين جا تصريح مى‌‏كند كه كلام خدا و سند نبوت است و كتاب اسلام به شمار مى‌‏آيد (مانند آيه 34 سوره طور و آيه 88 سوره اسراء) و از طرف ديگر، دين اسلام را دين خاتم معرفى مى‌‏كند. (مانند آيه 85 سوره آل عمران و آيه 40 سوره احزاب) روشن است كه معناى خاتميت، مصونيت از تحريف است. اما سخن در اين است كه چه چيزى از دين بايد مصون از تحريف باشد؟ يقيناً آنچه به نام دين و مجموعه هدايت الهى براى يك پيامبر نازل گشته است؛ يعنى، كتاب او بايد مصون از تحريف باشد و اين شرط لازم مصونيت دين از تحريف است (همان، ص 66؛ مجموعه آثار استاد مطهرى، ج 2، ص 183 و ج 3، ص 153).

4. برهان تحدى دائمى

قرآن در همه زمان‌‏ها و مكان‏‌ها و حتى در زمان حاضر، توان و قدرت فكرى و ذهنى بشر را براى همانندسازى به مبارزه فرا مى‌‏خواند. اما بشر حاضر مثل انسان‏‌هاى گذشته، عاجزانه در مقابل آن شكست را پذيرا مى‏‌شود. از اين ناتوانى موجود به راحتى مى‌‏توان پى برد كه حتى قرآن كنونى به تحريف دچار نشده است.

5. برهان جامعيت

قرآن در راستاى هدايت و راهنمايى بشر، از بيان چيزى كه لازمه بشر در امر سعادت باشد، فروگذارى نكرده است. قرآن حاضر همانند قرآن موجود در گذشته‌‏ها داراى اين صفت است. حال اگر قرآن در زمان حاضر به چنين صفتى است، چگونه مى‏‌توان احتمال نقصان يا زيادت را در آن داد؟ بنابراين قرآن كنونى از هر گونه تغييرى مصون است.

6. برهان تواتر

تمام آيات و سوره‌‏هاى كنونى قرآن مجيد، همانند قرآن گذشته، دست به دست و سينه به سينه به طور همگانى توسط مسلمانان نقل گرديده است. اين تواتر منطقى، دلالت مى‏‌كند هيچ كلمه و آيه يا سوره‌‏اى، نه از قرآن كاسته شده و نه بر آن افزوده شده است. بنابراين قرآن كنونى با توجه بر واجد بودن صفت تواتر، از هرگونه تحريفى سالم است.

7. شيوه وحيانى قرآن

اين برهان مبتنى بر نوع نگرش مسلمانان بر مسئله وحى و تمايز مسيحيان از آن است. مسلمانان معتقدند وحى در واقع تكلم و گفتار لفظى خداوند است كه به وسيله جبرئيل به پيامبر (صلى الله عليه وآله) مى‏‌رسيد و پيامبر (صلى الله عليه وآله) موظف بود عين همان الفاظ را بر مردم برساند. اما مسيحيان بر اين باورند كه وحى در حقيقت انكشاف خدا و تجربه انسان است كه در بشر تجلى مى‌‏كند و اين عامل انسانى است كه آن را در مقام بازگو تعبير مى‏‌كند و لذا ممكن است در تعبير آن مرتكب اشتباه هم بشود. روشن است كه طبق نگرش اول به يقين الفاظ قرآن نمى‏‌تواند از نقش عامل انسانى متأثر شود. از اين رو، چاره‌‏اى جز پذيرفتن تحريف ناپذيرى قرآن بر اساس ديدگاه مسلمانان در بين نمى‏‌ماند.

8. شيوه بيانى قرآن

قرآن در جهت تعارض با منافع زورمندان و سلطه جويان، بيش از آنكه به نام اشخاص بپردازد به بيان شاخص‌‏ها توجه كرده است و به استثناى تصريح نام ابولهب و همسرش، به موارد جزئى نپرداخته است و اين يكى از تمهيدات الهى در مصونيت قرآن است كه به نوبه خود باعث گرديده، براى كسى انگيزه كتمان يا تحريف آيات پيش نيايد و بهانه‌‏اى براى دسيسه حاكمان به طور آشكار نباشد.

9. شيوه نزول قرآن

يكى از تمهيدات الهى براى مصون ماندن قرآن، نزول تدريجى آن، آن هم با سبك و برنامه‌‏اى ويژه است. در مدت تقريباً 23 سال، آيات قرآن به دو شكل نازل شده است. آياتى كه در آغاز بعثت در مكه نازل گرديده، آياتش كوتاه و موزون است؛ مانند «وَ الضُّحى‏ وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى‏ ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى‏...» و يا «الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسانَ عَلَّمَهُ الْبَيانَ...». اين مقاطع كوتاه و موزون در حفظ آيات، تأثير بى‌‏شائبه‏‌اى داشته است، آن هم در ميان مردم روزگارى كه امى بوده‌‏اند. اما در سال‏‌هاى بعد، آيات و سوره‏‌هاى بزرگ‏ترى در مدينه نازل شده است؛ زيرا در مدينه، هم آرامش بيشترى براى مسلمانان بوده و هم امكانات نوشتن و ثبت آيات وجود داشته است. بالاخره، نزول تدريجى قرآن، اين نتيجه را داشت كه وقتى حتى چند آيه نازل مى‌‏شد، پيامبر آن را براى مسلمان‌‏ها مى‏‌خواند (و آنان نيز حفظ مى‏كردند) و بعد آيه‌‏اى ديگر نازل مى‌‏گشت. (كيهان انديشه، شماره 28، مقاله تحريف ناپذيرى قرآن، علامه مرتضى عسكرى.)

10. شيوه تعليم قرآن

در تاريخ قرآن مهم است بدانيم كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) چگونه آيات را به مردم مى‏‌خوانده و آنها را تعليم مى‏‌داد؟ راوى مى‌‏گويد: پيامبر (صلى الله عليه وآله) در مدينه هر بار ده آيه به ما مى آموخت. ما ده آيه را ياد مى‌‏گرفتيم، سپس ده آيه ديگر و... براى مثال، يكى از صحابه در مسجد دمشق 1600 شاگرد را تعليم قرآن مى‏‌داده است. به اين شكل كه آنها را به گروه‌‏هاى ده نفرى تقسيم كرده بود و هر ده نفر يك ناظر داشته‌­اند كه مجموع اين ناظران و سرگروه‌‏ها 160 نفر مى‌‏شدند. (ابو عبدالله زنجانى، تاريخ القرآن، ص 42)

افزون بر آن به شهادت تاريخ، در صدر اسلام عده زيادى از مسلمانان - كه تعداد آنان را تا 43 نفر نوشته‏‌اند به دستور پيامبر (صلى الله عليه وآله) هر آيه و يا سوره‏‌اى كه نازل مى‏‌شد، بلافاصله مى‌‏نوشتند؛ از جمله معروف‏‌ترين اصحاب پيامبر كه به نوشتن قرآن اهتمام خاصى مى‏‌ورزيدند، حضرت على (‏عليه السلام) و زيد بن ثابت بودند.

11. اهتمام مسلمانان

بى‌‏شك از اهتمام پيامبر (صلى الله عليه وآله) بر قرائت قرآن و تحفيظ آن بر مسلمانان‏ جامعه آن روز فضيلت بزرگى براى حفظ قرآن قائل شده بود. مؤمن و منافق در اين جهت بر يكديگر سبقت مى‏‌گرفتند. معاشرت و انس با قرآن، جزو آداب و رسوم مردم در آمده بود و در مسائل و مشكلات خود به آن مراجعه مى‌‏كردند. تقدّس و فضيلت يافتن قرآن نزد مسلمانان، اين نتيجه را به دنبال داشت كه كسى نمى‌‏توانست ايده تغيير قرآن را در سر بپروراند. (مصباح يزدى، قرآن شناسى، ج 1، ص 215) اهتمام به نگهدارى و حفظ قرآن كريم در ميان مسلمانان به اندازه‌‏اى بود كه پس از نبى اكرم (ص) و در زمان خلافت ابوبكر، وقتى در جنگ يمامه تعدادى از حافظان قرآن كشته شدند، مسلمانان تصميم گرفتند توجه بيشترى در حفظ قرآن به خرج دهند و به اين منظور همه نسخه‏‌هاى قرآن را در يك جا جمع‏‌آورى كرده و از اينكه نقصانى در آنها واقع شود، جلوگيرى نمودند. حفظ اين نسخه‌‏ها به شدت مورد توجه قرار گرفت و همين طور نسل بعد، قرآن را سينه به سينه حفظ مى كردند و به نسل بعد انتقال مى‌دادند. (طباطبايى، ترجمه الميزان، ج 12، ص 167 - 161)

12. تكامل خط و كتابت

براى حفظ يك متن به صورت اصلى، بايد شرايط طبيعى چنين امرى فراهم باشد. در عصرهاى گذشته تكامل خط و پيشرفت كتابت به آن ميزان نبوده است كه بتواند متنى را در بستر خويش و به صورت كامل حفظ كند. البته با رشد تمدن بشرى، زمينه‏‌هاى لازم براى چنين امرى پديدار مى‌‏شد؛ چنان كه به نظر برخى (خوئى، ترجمه البيان، ج 1، ص 309) در زمان رسول ‏اللَّه (ص) شرايط و موقعيت حصول چنين كارى مهيا شد و زمينه را براى حفظ و صيانت قرآن فراهم آورد.

براى مطالعه بيشتر ر.ك:

الف. محمد هادى معرفت، تاريخ قرآن، (تهران: سمت، چاپ دوم 1377)، صص 167 - 154؛

ب. محمدتقى مصباح يزدى، قرآن‌‏شناسى، (قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى، چاپ اول، 1376)؛

پ. حسن حسن‏‌زاده آملى، قرآن هرگز تحريف نشده است؛

ت. محمد هادى معرفت، التحقيق فى نفى التحريف عن القرآن.

منابع

  1. خوئى، ترجمه البيان، نشر مجمع ذخائر اسلامى - قم، 1360 ش.
  2. زنجانى، ابو عبدالله، تاريخ القرآن، موسسه الاعلمى، بيروت.
  3. طباطبايى، سيد محمد حسين، ترجمه الميزان، مركز نشر فرهنگى رجا.
  4. مصباح يزدى، محمد تقى قرآن شناسى، نشر مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى.
  5. معرفت، محمد هادى مصونيت قرآن از تحريف، ترجمه محمد شهرابى، قم: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه، چاپ اول 1376.
موضوعات :