نشست علمی بررسی کتاب نقد قرآن کریم

نشست علمی بررسی کتاب «دکتر سها» در نقد قرآن کریم، با حضور حجت الاسلام رستم­ نژاد، عضو هیئت علمی جامعه المصطفی العالمیه، در سالن شهید صدر مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) برگزار شد. به گزارش مرکز خبر و اطلاع رسانی جامعةالمصطفی، حجت الاسلام رستم­ نژاد، با بیان اشکالات بنیادین کتاب نقد قرآن کریم که توسط دکتر سها نوشته شده است، ابراز داشت: بنا نهادن فهم آیات  بر اساس منابع غیر اصیل و بر اسرائیلیات و تکیه بر پیش فرض‌­های غلط و ابطال شده، از مهمترین اشکالات بنیادین این کتاب به شمار می‌­آید.

وی، تکیه بر فرضیه‌­های نادرستی چون زمان‌­مندی قرآن و مساوی بودن اسلام با وهابیت را از تنها چند نمونه از این پیش فرض­‌های باطل خواند و تصریح کرد: نویسنده کتاب، ابتدا اسلام را با داعش برابر کرده است و با تکیه بر برداشت سطحی و عوامانه از واژه های بنیادین قرآنی مانند توکل و تقدیرگرائی، به نقد قرآن پرداخته است. البته یکی از دلایل این برداشت­‌های نادرست، مراجعه به منابع مطالعاتی نادرستی است که متأسفانه در جهان اسلام به چشم می خورد.

حجت الاسلام رستم نژاد، قطعی دانستن دستاوردهای تجربی و عرضه قرآن بر آن را یکی دیگر از اشتباهات بزرگ دکتر سها در نقد قرآن کریم دانست و یادآور شد: اربابان علمی بشر، امروز بر عدم قطعیت علم تجربی اذعان دارند؛ زیرا به تجربه مشاهده نموده اند که خلاف علم تجربی قابل اثبات است اما آقای سها، دستاوردهای تجربی بشر را اصیل دانسته و قرآن را بر آن عرضه نموده است؛ این در حالی است که وی حتی در فهم همان مفاهیم نیز دچار مشکل است.

سخنران نشست، استناد به منابع عربی ادبی و عرضه قرآن بر آنها را یکی دیگر از محورهای نقد قرآن کریم توسط دکتر سها برشمرد و ابراز داشت: وی در حالی مدعی وجود اشکالات ادبیاتی در قرآن مجید شده است که بزرگان ادبیات عرب، پیش از این به تمام این شبهات پاسخ داده‌اند؛ اما نکته قابل توجه این است که علم صرف و نحو، سال‌ها پس از نزول قرآن کریم ساخته شد و این ادبیات عرب است که باید برای اثبات درستی اش، بر قرآن عرضه شود.

عضو هیئت علمی المصطفی، برداشت‌های غلط از قرآن و قطعی پنداشتن این برداشت‌ها را از دیگر اشتباهات بزرگ نویسنده کتاب برشمرد و تصریح کرد: کسی که بدون فهم قرآن آن را نقد کند، در واقع فهم خود را نقد کرده است؛ مثلا در آیه 275 سوره بقره، آقای سها، مس شیطان را معنی لمس کردن تفسیر نموده و سپس مدعی می‌شود که این مخالف با علم جدید است که شیطان یک نفر را لمس کند و او مجنون شود؛ در حالی که مس در قرآن به عنوان وسوسه است و ارتباطی با افسانه مطرح شده توسط وی ندارد.

وی در ادامه با پاسخ به چند اشکال مطرح شده در کتاب نقد قرآن کریم آقای سها، ابراز داشت: یکی از مسائلی که در کتاب وی به چشم می‌خورد، تکیه بر تناقضات بدوی آیات قرآن است. تناقض بدوی به این معنی است که مراجعه کننده به قرآن، در بدو مواجهه، تناقضاتی را میان آیات مشاهده می نماید اما با تدبر در آیات این تناقضات ظاهری حل می شود. قرآن نیز در آیه 82 سوره نسا، همین پاسخ را داده است که اگر بدوی به آیات نگاه کنید، تناقض می بییند ولی اگر تدبر کنید، تناقضی نخواهد بود.

حجت الاسلام رستم‌­نژاد، اکثر­ نقدهای مطرح شده در کتاب دکتر سها را متوجه برخی مفسران و یا برداشت های شخصی نویسنده از قرآن برشمرد و در پایان به یکی از اشکالات وارد شده توسط وی درباره به کنیزی گرفتن زنان در جنگ پاسخ گفت.