اختصاصی بودن فهم قرآن چرا و چگونه؟

اختصاصی بودن فهم قرآن چرا و چگونه؟
پاسخ اجمالی: 
فهم قرآن، مخصوص عده خاصی نبوده و همگان می‌توانند به فهم قرآن برسند؛ زیرا قرآن به گونه‌ای نازل شده که هر کس به فراخور حال خود می‌تواند از آن بهره مند شود، اما هر کس با سوادتر باشد، استفاده بیشتری از آن می‌کند و افراد هر چه تبحر بیشتری داشته باشند، فهمشان از قرآن بالاتر رفته و دقیق‌تر قرآن را می‌فهمند و می‌توانند آن را تفسیر ‌کنند.

شبهه:

چرا علماء دین، فهم قرآن را به خودشان اختصاص داده‌اند؟ چرا بقیه نمی‌توانند از آیات قران و متون دینی چیزی بفهمند؟ آیا اختصاص دادن فهم قرآن به خود نوعی دکان باز کردن به حساب نمی‌آید؟

پاسخ تفصیلی:

1. قرآن کتابی است که در تعلیم خود انسانیت را مورد نظر قرار داده و دستورات و تعالیم خود را مناسب سطح ساده‌ترین فهم‌ها ـ که فهم عامه مردم است ـ قرار داده و با زبان ساده عمومی سخن گفته است‌، ولی بر حسب توانایی درک معنویات‌، آن را پشت پرده ظواهر قرار داده تا از پشت این پرده هر کس فراخور حال فهم‌های مختلف و به حسب حال و اندازه درک خود از آن‌ها بهره‌مند شود.

2. در مورد فهم آیات قرآن می‌توانیم بگوییم که:

الف: فهم عمومی قرآن: قرآن طوری نازل شده که هر کس به فراخور حال خود می‌تواند استفاده‌ای از آن ببرد؛ زیرا افرادی که دارای حداقل سواد هستند بالاخره نام صلوة و صوم و حج و جهاد و زکات و ... را شنیده‌اند. وقتی آیه «اقیموا الصلوة» را می‌خوانند، می‌فهند که درباره نماز سفارش می‌کند. تدریجا هر قدر با سوادتر می‌شوند، بهتر استفاده می‌کنند.

ب: فهم تخصصی قرآن: درک و فهم تخصصی قرآن نیاز به مقدماتی دارد که هر چه قدر افراد در این مقدمات تبحر بیشتری داشته باشند، فهم‌شان از قرآن بالاتر می‌رود و دقیق‌تر قرآن را می‌فهمند و تفسیر می‌کنند.

ج: فهم کامل و درک همه خصوصیات قرآن: بالاترین درجه فهم قرآن است و مخصوص پیامبر و اهل بیت پیامبر (ص) است.

3. راه فهم قرآن، مخصوص عده خاصی نیست و همگان می‌توانند در مسیر فهم قرآن و تحصیل مقدمات آن قدم بردارند و وظیفه هر مسلمانی است که در راه فهم بیشتر قرآن قدم بردارد.

موضوعات :