آسمان‌هاي بي‌ستون

آسمان‌هاي بي‌ستون
پاسخ اجمالی: 
با توجه به روایات منظور از آسمان‌های بدون ستون در آیه دوم سوره رعد، اینست که تمام كرات آسماني در هوا معلق بوده و آنها با قوه جاذبه و دافعه در جاي خود ثابت می‌مانند.

شبهه:

در سوره رعد خداوند سبحان چرا از بی ستون برافراشتن آسمان‌ها بحث کرده است؟ منظور از این بحث چیست؟ آیا واقعا ستونی بین آسمان و زمین نیست و یا این ستون قابل رؤیت و مشاهده نیست؟

پاسخ تفصیلی:

در قرآن كريم دو آيه وجود دارد كه در آن بيان شده است كه آسمان داراي ستون‌هاي است كه نامرئي‌اند: «اللّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ...»؛ (رعد / 2) خدا [همان] كسى است كه آسمان‌ها را بدون ستون‌هايى كه آنها را ببينيد برافراشت «خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ...»؛ ( لقمان/10) آسمان‌ها را بى ‏هيچ ستونى كه آن را ببينيد خلق كرد.

 ذيل پرسشي كه از حضرت امام رضا (ع) شد، ايشان (ع) فرمودند كه «آسمان داراي ستون‌هايي است منتها نامرئي هستند، يكي از اصحاب امام (ع) از ايشان پرسيد: اينكه خداوند فرمود: «والسماء ذات الحُبُك» (ذاريات/7) سوگند به آسمان كه داراي راه‌ها است، يعني چه؟ حضرت فرمود: (يعني) اين آسمان راه‌هايي به سوي زمين دارد ... (او مي‌گويد) به امام عرض كردم: چگونه مي‌تواند راه ارتباطي با زمين داشته باشد، در حالي كه خداوند مي‌فرمايد: آسمان‌ها بي ستون هستند. امام با تعجب فرمودند: سبحان الله. آيا خداوند نمي‌فرمايد: ‌بدون ستوني كه قابل مشاهده باشد؟ من عرض كردم: آري. فرمود: پس ستون‌هايي است و لكن شما آن را نمي‌بينيد. (ر. ك: طباطبايي، سيد محمد حسين، ترجمه تفسير الميزان، مترجم سيد محمد باقر موسوي، دفتر انتشارات اسلامي، ج 16، ص 318)

اين آيات با توجه به حديثي كه در تفسير آن وارد شده، پرده از يك حقيقت علمي برداشته كه در زمان نزول آيات بر كسي آشكار نبود،‌كه تمام كرات آسماني در هوا معلق بوده و تنها چيزي كه آنها را در جاي خود ثابت مي‌دارد، تعادل قوه جاذبه و دافعه است. (ر. ك: مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، دار الكتب الاسلامية، چاپ دوم، 1371، ج10، ص110)