مبانی قرآنی عدل الهی و پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن

مبانی قرآنی عدل الهی و پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن
نویسنده: 
استاد راهنما: 
مقطع: 
کارشناسی ارشد/ سطح سه
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

این پایان نامه هنوز دفاع نشده و در مرحله تدوین می باشد که در صورت دفاع اطلاع رسانی خواهد شد.

وضعیت: 
موضوعات : 
تاریخ دفاع: