نقض شبهات اتهام اخلاق طبقاتی در قرآن

اختلاف طبقاتی
مقطع: 
دکتری / سطح چهار
دانشگاه یا موسسه آموزش عالی: 

 رساله دکترای آقای «سید مهدی جلیل پور» به عنوان «نقض شبهات اتهام اخلاق طبقاتی در قرآن» در 15 اسفند سال 1396 شمسی، دفاع شد.

نویسنده از دانشجویان مقطع دکترا در دانشکده اصول دین در شهر قم بوده و در این رساله دکترا، با توجه به شبهات مطرح شده در کتاب «نقد قرآن» نوشته دکتر سها، به شبهات مرتبط با اخلاق طبقاتی در قرآن کریم، پاسخ داده است.

وضعیت: 
تاریخ دفاع: