راهنمایی و مشاوره در مورد پاسخ به شبهات کتابهای دکتر سها

مدیریت سایت تذکره و کارگروه پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن، عنوان کرد.

از آن جایی که مراکز زیادی، نسبت به پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن، احساس تکلیف و وظیفه کرده و دانش‌پژوهان و دانش‌جویان زیادی، در مورد پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن، موضوعاتی را انتخاب نموده‌اند، کارگروه پاسخ به شبهات کتاب نقد قرآن و سایت تذکره، خودش را موظف می‌داند که راهنمایی و مشاوره لازم را نسبت به آنان مبذول بدارد و در حد توان خودش، به جهت‌دهی و هدایت آنان بپردازد.

برای این مهم، مراکز و پژوهش‌گران می‌توانند به مدیر سایت تذکره مراجعه فرمایند.

با تشکر و سپاس فراوان

20/ 5/ 1395 شمسی.