دفاع از پایان نامه «بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن کریم» توسط خانم تمیزی

خانم سمانه تمیزی از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی شبهات ناظر به انتساب صفت ظلم به خداوند در قرآن کریم» در دانشکده تفسیر و معارف قرآن شهر قم، دفاع کرد. در این پایان نامه، به برخی از شبهات مرتبط با انتساب صفت ظلم به خداوند متعال در قرآن کریم، پاسخ داده شده است.

وی در چکیده پایان نامه خودش، آورده است:

«ظلم و ستم یکی از رذایل اخلاقی است که تشخیص قبیح بودن آن، برای عقل انسان امری بدیهی محسوب می‌گردد. ارتکاب ظلم از سوی خداوند متعال که خالق جهان و کمال مطلق و خیر محض است، غیر ممکن می‌باشد. آیات قرآن کریم و روایات ائمه اطهار: نیز بر منزه بودن خداوند از صفت ناپسند ظلم تأکید دارند. مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که برخی از معاندان با استفاده از آیات قرآن کریم، شبهاتی را مطرح نمودند تا ظلم خداوند را نسبت به مخلوقات اثبات کنند. در جامعۀ امروز نیز شبهات فراوانی از این دست، عنوان شده و باورهای ایمانی افراد توسط مخالفان دین اسلام مورد هجمه قرار گرفته است. بنابراین به منظور دفاع از ساحت مقدس ربوی و تأکید منویات مقام معظم رهبری نسبت به تحکیم ارزش‌های اعتقادی و رفع شبهات، ضرورت پرداختن به این بحث بیش از پیش احساس می‌شود. روش گردآوری اطلاعات  به صورت فیش برداری از کتاب‌‌‌ها و با استفاده از نرم افزارهای مختلف صورت گرفته است. در نهایت از شبهاتی با موضوع ظالمانه بودن کشتار زنان و کودکان بی‌گناه، حیوانات و حبط اعمال بندگان و سوزاندن انسان‌های خاطی و موارد دیگر از این قبیل ایرادها که توسط معاندان مطرح شده است، این نتیجه حاصل شد که به دلایل عقلی و نقلی به هیچ وجه ظلمی از سوی خداوند متوجه مخلوقات نگشته است. از جمله مهمترین دلایل نفی ظلم از خداوند همین بس که او هرگز احدی را پیش از ابلاغ دستورات الهی و بدون اتمام حجت معذب نمی‌نماید.»

واژگان کلیدی این پایان نامه، عبارت است از:  ظلم، عدل، آیات قرآن، شبهه، انتساب ظلم به خداوند